Läsvärt examensarbete av Oskar Fröberg

Abstrakt:
Fel och brister i fastighet kan leda till mycket kostnader för framför allt en konsu-ment. En köpare av en fastighet har en långtgående undersökningsplikt som gör att köparen inte kan åberopa en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos liknande fastigheter samt omständigheterna vid köpet enligt 4 kap 19 § 2 st. JB. En undersökning ska som huvudregel kunna göras av köparen själv men i många fall anlitar köparen en besiktningsman för att göra en fullgod undersökning av fastigheten. Besiktningsmän, men även andra rådgivare och sakkunniga personer likt mäklare eller advokater, anlitas ofta vid fastighets-överlåtelser...

Louise Trattner

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8977599

Stäng meny