Pastorat med arbetsmiljöproblem

Skyddsombuden ber om hjälp av Arbetsmiljöverket för att komma till rätta med de interna konflikterna. Även Previa har kopplats in och konstaterar: Vid Previas arbetsmiljökartläggning framkom också att det “föreligger…

Fortsätt läsa
Stäng meny