Lojala domstolar?

Imponerande av Daniel Swedin på Aftonbladets ledarsida. Ger domstolarna vika för det politiska trycket? Ja det får vi verkligen inte hoppas; Dessutom visar det sig att personer som nekats ersättning…

Fortsätt läsa

Prövningstillstånd

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd endast om det finns viktiga skäl till att målet tas upp i högsta instans. Man kan exempelvis vilja pröva en särskilt viktig rättsfråga som inte dragits…

Fortsätt läsa
  • 1
  • 2
Stäng meny