Osorterat innehåll

Mikael Westerlund, Advokat

Thomas Ahlstrand, åklagare & Högsta domstolens ordförande Anders Eka https://www.dagensjuridik.se/debatt/aklagarens-svepande-anklagelser-mot-domstolarna-ar-allvarligt/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Fortsätt läsa

Klevrings Juridik

Fin hemsida med mycket bra och givande information. Klart läsvärt. Intressant om hur myndigheter kan få svårt att motivera sina beslut om man ber om en begriplig motivation från deras…

Fortsätt läsa

Kollektivavtalets tillkomst och status

Kollektivavtalets tillkomst och status - Om avsaknaden av författningsreglerad minimilön I Sverige finns ingen författningsreglerad minimilön eller möjlighet att göra kollektivavtal allmängiltiga. Istället är det arbetsmarknadens parter som tillsammans förhandlar…

Fortsätt läsa

Psykisk ohälsa bedöms olika

I en ny avhandling i sociologi undersöker Maricel Knechtel hur läkare inom primärvården och handläggare vid Försäkringskassan bedömer personer med psykisk ohälsa. – Jag dokumenterar hur svåra dessa bedömningar kan…

Fortsätt läsa

EU påverkar

Konsumenträtten bygger som bekant till stor del på EU-direktiv. Särskilt centralt är EU-direktivet av 1993 om oskäliga avtalsvillkor, i fortsättningen avtalsvillkorsdirektivet eller bara direktivet.[1]Eftersom det är ett harmoniseringsdirektiv gäller det…

Fortsätt läsa
Stäng meny