Rättighetsprojektet

Syftet med rättighetsprojektet är att öka medlemmarnas kunskap om sin rätt till stödinsatser i form av ledsagning enligt LSS från sin hemkommun. För att ge hjälp till självhjälp med ansökan om LSS-ledsagning, kommer…

Fortsätt läsa

NKA

 Nationellt kompetenscentrum anhöriga – för ett anhörigvänligt samhälle.Vad letar du efter? Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Nka startade sin verksamhet i januari 2008 och…

Fortsätt läsa
  • 1
  • 2
Stäng meny