Vikten av personliga egenskaper

Vikten av personliga egenskaper, när erfarenheten saknas En kvalitativ studie om vilka personliga egenskaper som gör en nyexaminerad HR-student mer anställningsbar. Uppsatsen är en kvalitativ studie utifrån en arbetsgivare samt…

Fortsätt läsa

Uppsats

Religionsfrihet i arbetslivet - När arbetsgivarens intressen kolliderar med arbetstagarens intresse hänförligt till religion https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8967329

Fortsätt läsa

Uppsats

Med vilken rätt till skydd? - Om synen på sexuella trakasserier i arbetslivet, tystnadskultur och arbetsgivarens roll vid skapandet av schyssta arbetsplatser Under hösten 2017 rasade det så kallade #metoo-uppropet…

Fortsätt läsa

Uppsats

Är det tur att vara näst på tur? - En uppsats om turordningsreglerna i svensk arbetsrätt Följande är en arbetsrättslig uppsats med fokus på turordningsreglerna i Lagen (1982) om anställningsskydd.…

Fortsätt läsa
Stäng meny