Anna Chorell, Jurist

Som det är idag har Försäkringskassan extremt lång handläggningstider. Är en person missnöjd med sitt beslut måste hen först begära omprövning av ärendet och sedan överklaga beslutet. Omprövningen hos Försäkringskassan tar i regel minst ett halvår som det ser ut idag. Sedan tillkommer överklagandeprocessen. I slutändan kan det ta 1-2 år för en person att få sitt beslut prövat av domstol. Under denna tid har den sjuka inte rätt till sjukpenning. Det måste bli en förändring på detta. Det är orimligt att lägga denna bördan på människor som inte är friska. Det måste gå att få till ett bättre skyddsnät där människor inte riskerar att hamna i fruktansvärda ekonomiska knipor på grund av att de helt enkelt var för sjuka för att orka överklaga. Så som systemet ser ut idag är det inte människovärdigt.

Nätjurishttps://natjuristerna.nu/faktabanken/gisslan-hos-forsakringskassan/?fbclid=IwAR2nXXn1WGl-UiuP7K6dFGE5DOm6cZg8U0oU69sSDCTGe79YVyMlyqkTq8Mterna

Stäng meny