Arbetshälsoinstitutet

Arbetshälsoinstitutet bedriver forskning, förmedlar information, erbjuder sakkunnigservice och utbildar sakkunniga inom fältet för arbetshälsa och arbetarskydd. Viktiga samarbetspartners är arbetsplatserna, arbetarskydds- och arbetshälsomyndigheterna, företagshälsovårdssystemet, arbetarskyddsorganisationen på arbetsplatserna, högskolor och läroanstalter samt folkrörelser.

https://www.ttl.fi/sv/arbetstagare/foretagshalsovard/stod-for-arbetsformagan/stod-atergang-till-arbete/

Stäng meny