Arbetsmarknadsdepartementet: Storsatsning kring diskrimineringsfrågorna

Regeringen ger Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser för att höja kunskapen hos arbetsgivare för att motverka kränkande särbehandling, diskriminering och sexuella trakasserier.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) fick därför i uppdrag under 2018 att tillsammans med Arbetsmiljöverket (AV) ta fram en digital plattform med information och stöd till arbetsgivare för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet. På plattformen finns information om arbetsgivares ansvar enligt diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen, vad de enligt dessa lagar är skyldiga att göra för att förebygga sexuella trakasserier samt hur de ska agera om sexuella trakasserier ändå sker.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/07/storsatsning-kring-diskrimineringsfragorna/?fbclid=IwAR2DYYecBTBFmOWJp0yVeTFFWpBIoc5zrWU6WFvMD74JIgfUL-XXNx6_pxk

Stäng meny