Arbetsmiljön i skolan debatteras

Alla som vistas i svensk skola har rätt till en god arbetsmiljö, med lokaler som uppfyller en god standard både vad gäller luftkvalitet och ljudmiljö. Det skriver Isak Skogstad och Colin Cambell.

https://www.vk.se/2019-07-23/debatt-satsa-pa-en-battre-arbetsmiljo-i-skolan

Stäng meny