Arbetsmiljöverket försvårar jobb till ungdomar?

Arbetsmiljöverkets föreskrifter påverkar alltså direkt var ungdomar mellan 15 och 18 år får arbeta och vad de specifikt får arbeta med. Att arbeta i handeln blir svårt för där lyfts det många varor. Att sitta i kassan och ta betalt är helt uteslutet. Inom restaurangbranschen är köket en förbjuden zon, för där finns farliga maskiner och vassa knivar. För att sälja åldersreglerade varor såsom tobak, öl, läkemedel samt alkohol måste ”ungdomen” åtminstone ha fyllt 16 år, även i närvaro och tillsyn från handledare på plats. Att arbeta inom lantbruk och med djur blir också knepigt med ofta fysiskt tunga arbeten, farliga maskiner och inte minst ”farliga djur” i närheten. Plocka jordgubbar går eventuellt – om det inte blir alltför många tunga lyft på en dag.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/regelverket-satter-stopp-ungas-sommarjobb-27332

Stäng meny