Rätten till kompetensutveckling

Carin Ulander-Wänman är docent, numera arbetandes vid Umeå Universitet. Som forskare har hon bland annat deltagit i projekt där hon undersökt privata arbetsgivares attityder till att rekrytera eller behålla äldre arbetare (än vad som sker idag). Tidigare har hon arbetat med ett projekt finansierat av FORTE där hon undersökt arbetstagarens rätt och skyldighet till kompetensutveckling. Hon konstaterar även att Arbetsdomstolen bedömer att arbetsgivare inte har dokumenterat eller delgett på vilket sätt arbetstagarens kvalifikationer brister vid en uppsägning som då ej är sakligt grundad.

https://arenaide.se/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/haks-slutversion-190201.pdf

7 § Lag (1982:80) om anställningsskydd

“Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad. … En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig.

 

Rapporten har ett urval av Arbetsdomstolens domar från 1974 till 2016 där man gått i genom fall som berör arbetsbristuppsägningar och kompetensbrist. Urvalet omfattar 88 domar och ser vilka kvalifikationer som LAS 7, 22 och 25 § berör.

https://svjt.se/svjt/2017/613

Stäng meny