Begler får upprättelse?

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll väntas få kritik av riksdagens konstitutionsutskott, KU, för petningen av Ann-Marie Begler som chef för Försäkringskassan. Politikerna i KU, försöker nu enas om en gemensam uppfattning över partigränserna hur hårt man ska gå fram med kritiken.Kritiken gäller på det sätt Begler sparkades.

https://www.expressen.se/dinapengar/strandhall-vantas-bli-prickad-for-sparkandet-av-begler/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=facebook&social=fb&fbclid=IwAR1Xe7oaZVpNlnJ9amzcIgxo5oFUjK0WQiYHd1iv07SmXBA2LACyaZHAK90

Stäng meny