Bra resonerat kring LSS och “misstänkt fusk”

Den tidigare regeringens skäl till neddragningar i LSS var att det förekom fusk och överutnyttjande men inte ens Försäkringskassan har kunnat visa på något större överutnyttjande eller fusk. Retoriken har använts för att motivera nedskärningar, dessa har i sin tur lett till att individer kommit i kläm på ett oacceptabelt sätt som inte alls är förenligt med rättighetslagstiftningen LSS intentioner.


”Med personlig assistans kan föräldrar fortsätta förvärvsarbeta och vuxna människor kan leva självständiga liv med egna jobb. Frihet får kosta.”
Pierre Edström (L), regionråd

Stäng meny