Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK | FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT
Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK
FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT

Bra resonerat kring LSS och “misstänkt fusk”

Den tidigare regeringens skäl till neddragningar i LSS var att det förekom fusk och överutnyttjande men inte ens Försäkringskassan har kunnat visa på något större överutnyttjande eller fusk. Retoriken har använts för att motivera nedskärningar, dessa har i sin tur lett till att individer kommit i kläm på ett oacceptabelt sätt som inte alls är förenligt med rättighetslagstiftningen LSS intentioner.


”Med personlig assistans kan föräldrar fortsätta förvärvsarbeta och vuxna människor kan leva självständiga liv med egna jobb. Frihet får kosta.”
Pierre Edström (L), regionråd

Invaliditetsgrad

Vägledning från Svensk Försäkring gällande fastställande av medicinsk invaliditet https://www.svenskforsakring.se/vagledningar/personskador/medicinska-tabellverk/

Folkets ombud

Ett juridiskt ombud som är helt oberoende och fristående från försäkringsbolag. De

EKMR

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna