Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK | FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT
Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK
FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT

Chef på Sahlgrenska skrämmer personal

Anställda inom Sahlgrenska universitetssjukhuset har haft så stora problem med en chef att de måste anpassa personalscheman och ha ett ständigt »säkerhetstänk«. Nu vänder sig facken till Arbetsmiljöverket för att få hjälp.

https://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/08/Sakerhetstank-runt-chef–facken-begar-hjalp-av-Arbetsmiljoverket/

Invaliditetsgrad

Vägledning från Svensk Försäkring gällande fastställande av medicinsk invaliditet https://www.svenskforsakring.se/vagledningar/personskador/medicinska-tabellverk/

Folkets ombud

Ett juridiskt ombud som är helt oberoende och fristående från försäkringsbolag. De

EKMR

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna