Debattinlägg i ETC om Försäkringskassans tolkning av lagen

FK har omtolkat både begreppet sjuk och begreppet arbete. Läkarna håller inte med om FK:s  syn på sjukdom, och Arbetsförmedlingen håller inte med om deras syn på arbete. Det är skandalöst! Försäkringskassans handläggare sätter sig över både läkarnas bedömningar och arbetsmarknadens realitet, och menar att de har lagstöd att göra detta! 

https://www.etc.se/debatt/en-myndighet-som-knacker-sjuka-manniskor-kan-aldrig-fa-vart-fortroende

Stäng meny