Dom om företagsbot ändras – åklagare kritisk

Nu ändrar Hovrätten för Skåne och Blekinge tingsrättens dom. Hovrätten påpekar att syftet med Arbetsmiljöverkets inspektioner är att stärka arbetsgivarens egen förmåga att förebygga risker. Bolagets ansvar blir inte mindre på grund av att bolaget har inspekterats utan att de fått någon anmärkning på en särskild maskin. Att den som skadade sig hade familjeband till styrelsen i bolaget gör inte att det finns särskilda skäl att jämka företagsboten. Bolagets arbetsmiljöarbete hade allvarliga brister och det var en slump att det var just en släkting som skadade sig.

https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljoratten/hovratten-andrar-tingsrattens-dom-om-foretagsbot-6955990

Stäng meny