Ersättning för läkarutlåtande

I en anmälan till JO klagade J.H., som är privatpraktiserande psykiatriker, på att Försäkringskassan inte betalade ut den ersättning för utfärdade läkarutlåtanden om hälsotillstånd (LuH) som han hade rätt till. J.H. anförde bl.a. följande. På blanketten för LuH finns en ruta att fylla i för privat vårdgivare som begär arvode. Han fyller i rutan men Försäkringskassan underlåter att betala ut utan att lämna något meddelade eller fatta något beslut i saken. Han har därför inte heller fått möjlighet att få sin sak prövad i domstol.

När han kontaktar myndigheten för att få klarhet i varför någon utbetalning inte sker blir han ”bollad runt” och får skiftande besked. Vid ett tillfälle blev han informerad om att det inte räcker att fylla i rutan på blanketten utan att han måste skicka in fakturor. Han har därefter skickat in fakturor men inte heller det har givit något resultat. J.H. uppgav att han vid tillfället för sin anmälan saknade ersättning för tre utlåtanden utfärdade den 23 juni 2010, den 1 mars 2011 respektive den 4 maj 2011.

https://lagen.nu/avg/jo/4411-2011

Stäng meny