EU anmälningar

Är det rimligt att en person som helt saknar vårdutbildning kan sätta sig över en läkares bedömning av arbetsförmågan?

– Läkarintyget är bara en rekommendation och ett bland flera underlag som våra handläggare har att tillgå. Det jämförs bland annat med vilka arbetsuppgifter som den enskilde uppger att personen har, de begränsningar sjukdomen medför och planen för återgång till arbetet, säger Cecilia.– Handläggarna bedömer inte läkarintygen i sig utan om man har rätt till sjukpenning. Samma intyg kan leda till olika beslut beroende på vilket arbete man har och behövs stöd finns medicinska rådgivare att tillgå, säger Jonatan.

 
Stäng meny