EU påverkar

Konsumenträtten bygger som bekant till stor del på EU-direktiv. Särskilt centralt är EU-direktivet av 1993 om oskäliga avtalsvillkor, i fortsättningen avtalsvillkorsdirektivet eller bara direktivet.[1]Eftersom det är ett harmoniseringsdirektiv gäller det även för rent interna svenska förhållanden.[2] Det täcker hela fältet av standardvillkor[3] i avtal mellan näringsidkare[4] och konsument.

https://svjt.se/content/oklarhetsregeln-och-oskaliga-avtalsvillkor-ny-rattsutveckling-konsumentavtal

Stäng meny