Fastighetsmärklarinspektionen

Från 2014. Dnr 4.1 2208-13

Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om besiktningsklausul och ombud.
Prövning av om fastighetsmäklaren har medverkat till en ofullständig och oklar besiktningsklausul. Förbudet för mäklare att uppträda som ombud har också behandlats i beslutet

Stäng meny