Företag jobbar inte aktivt med arbetsmiljö


Arbetsmiljöverket uppger att arbetssjukdomar som stress dödar fler per år än arbetsplatsolyckor och att hälften av arbetsplatserna inte lever upp till kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete. – Betydligt fler företag, åtta av tio, anser att de har stort fokus på arbetsmiljön och sina anställdas hälsa enligt en undersökning vi gjort. Företagen är medvetna om sitt ansvar men det krävs mer än att bara ha arbetsmiljön högt upp på agendan, säger Kristina Ström Olsson hälsostrateg på Länsförsäkringar.

https://www.di.se/pressreleaser/2019/5/3/lansforsakringar-manga-foretagare-har-stort-fokus-pa-arbetsmiljon-men-farre-jobbar-aktivt-med-den/

Stäng meny