Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK | FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT
Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK
FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT

Försäkringskassan leds av en vikarie

Nästan ett år har gått sedan Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler sparkades av regeringen. Fortfarande har ingen ordinarie efterträdare rekryterats, vilket har lett att två myndigheter nu leds av vikarier.

– Det är naturligtvis jätteolyckligt, säger Catarina Eklundh Ahlgren, tillförordnad generaldirektör på Inspektionen för socialförsäkringen som granskar Försäkringskassan

https://www.dn.se/nyheter/sverige/tva-myndigheter-leds-av-vikarier-ett-ar-efter-att-begler-sparkades/

Invaliditetsgrad

Vägledning från Svensk Försäkring gällande fastställande av medicinsk invaliditet https://www.svenskforsakring.se/vagledningar/personskador/medicinska-tabellverk/

Folkets ombud

Ett juridiskt ombud som är helt oberoende och fristående från försäkringsbolag. De

EKMR

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna