Försäkringskassan med rekordet

Norrbottningarna är friskast i landet, enligt Försäkringskassans statisk, men en förklaring till det är att länet dragit in flest fall av sjukpenning under åren 2014 till 2017.

Norrbottningarna är friskast i landet, enligt Försäkringskassans statisk, men en förklaring till det är att länet dragit in flest fall av sjukpenning under åren 2014 till 2017.

Det är inspektionen för sjukförsäkringen som granskat de regionala skillnaderna när det gäller antalet personer som fått beslut om indragen sjukpenning under fyra år – Försäkringskassan i Norrbotten sticker ut i statistiken.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/forsakringskassan-i-norrbottendrar-in-flest-beslut-om-sjukpenning-i-landet

Stäng meny