Psykologer pressas inom företagshälsovården

Nyligen larmade Kristina Taylor, ordförande i Sveriges Psykologförbunds etikråd, om att allt fler oroade psykologer inom företagshälsan nu hör av sig till etikrådet därför att de upplever att de uppmanas göra ett slags beställningsjobb med en ”tydlig, tveksam agenda”

https://www.kollega.se/psykologer-pa-foretagshalsan-larmar-om-bestallningsjobb?fbclid=IwAR0TvTHD2ZzDs-ET8HTkXj8EK03csWsEVHH_O3q2DzB-vcZdw-0ODUFPbM8

https://www.psykologforbundet.se/Om-forbundet/Forbundets-rad/Etikradet/

Stäng meny