Försäkringskassan uppläxad av JK


“Någon särskild lagstiftning som gör det möjligt att ersätta en enskild för kostnader som har uppkommit i t.ex. ett socialförsäkringsärende finns inte. Den enskilde får därför normalt själv stå för sina kostnader i ett sådant ärende även om han eller hon vinner framgång med ett överklagande.

http://www.dagensjuridik.se/2015/10/staten-ska-betala-rattegangskostnader-privatperson-i-forvaltningsdomstol?fbclid=IwAR2XI9ks2o_zaGYg5sxo3fVQLmhZw77mF0k_BIZOZDo4blgxKIWvWGCsaL4

Stäng meny