“Försäkringskassans förra generaldirektör Ann-Marie Begler avsattes inte förra våren”

En debatt hade då pågått i flera år om att Försäkringskassan var för hård i sina bedömningar av rätten till sjukpenning och assistansersättning. Myndigheten var framgångsrik i att få ner sjuktal och att bromsa kostnader för assistans, något som regeringen hade givit myndigheten i uppdrag att förverkliga.

https://www.nsd.se/nyheter/regeringen-begler-slutade-frivilligt-nm5074220.aspx

Stäng meny