Försäkringskassans Rättschef från 2013

Länken ovan leder till en ljudinspelning av Försäkringskassans Rättschef. Materialet är från 2013

FÖRSÄKRINGSKASSANS DÅVARANDE RÄTTSCHEF GÖR ALLT FÖR ATT INTE FÖRSTÅ EU-DOMSTOLENS PRAXIS GÄLLER FULLT UT UTIFRÅN FÖRETRÄDESPRINCIPEN, SOM FÅR EFFEKTEN ATT EU-DOMSTOLENS PRAXIS STÅR ÖVER OCH GÅR FÖRE ALL SVENSK LAG

Stäng meny