Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK | FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT
Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK
FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT

Försäkringskassans Rättschef från 2013

Länken ovan leder till en ljudinspelning av Försäkringskassans Rättschef. Materialet är från 2013

FÖRSÄKRINGSKASSANS DÅVARANDE RÄTTSCHEF GÖR ALLT FÖR ATT INTE FÖRSTÅ EU-DOMSTOLENS PRAXIS GÄLLER FULLT UT UTIFRÅN FÖRETRÄDESPRINCIPEN, SOM FÅR EFFEKTEN ATT EU-DOMSTOLENS PRAXIS STÅR ÖVER OCH GÅR FÖRE ALL SVENSK LAG

Invaliditetsgrad

Vägledning från Svensk Försäkring gällande fastställande av medicinsk invaliditet https://www.svenskforsakring.se/vagledningar/personskador/medicinska-tabellverk/

Folkets ombud

Ett juridiskt ombud som är helt oberoende och fristående från försäkringsbolag. De

EKMR

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna