Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK | FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT
Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK
FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT

Försäkringsmedicinsk utredning

Eftersom landstingen kan numera anlita privata aktörer så gäller det att vara på sin vakt då kvalitén varierar. Upphandlingsmyndigheten har lämnat följande svar kring vad man kan göra om man upplever sig illa behandlad.

https://www.luent.se/1554930191290/wp-content/uploads/2019/04/upphandlad.pdf

Invaliditetsgrad

Vägledning från Svensk Försäkring gällande fastställande av medicinsk invaliditet https://www.svenskforsakring.se/vagledningar/personskador/medicinska-tabellverk/

Folkets ombud

Ett juridiskt ombud som är helt oberoende och fristående från försäkringsbolag. De

EKMR

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna