Förvärvstillstånd av jordbruksfastighet JFL (1979:230)

Man kan också få förvärvstillstånd om fastigheten är avsedd för något annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk. Tänk på att det måste framgå av kommunens antagna översiktsplan eller något motsvarande planeringsunderlag att egendomen faktiskt får användas till det ändamål som uppges i ansökan.

Hit vänder du dig om du vill överklaga: Länsstyrelsens beslut att vägra tillstånd kan du överklaga hos Jordbruksverket. Om verket också avslår kan du överklaga vidare till förvaltningsrätten. Om du får prövningstillstånd kan ärendet vid eventuellt avslag i förvaltningsrätten sedan föras vidare till kammarrätten, och som sista instans finns Högsta Förvaltningsdomstolen.

https://www2.jordbruksverket.se/download/18.5c2fc416166df50915ca334a/1541577522435/ovr120v5.pdf

Stäng meny