Friskfaktorer

Att arbetsplatserna blir bra på att förstärka det som gör att vi trivs och mår bra på jobbet är målsättningen med regeringsuppdraget ”Friska och välmående arbetsplatser”. Möt Nadja Grees, analytiker och processledare, som leder arbetet med att sammanställa kunskap om faktorer som gör att vi mår bra och trivs på jobbet.

https://www.mynak.se/arbetsgladje-och-okad-prestation-genom-fokus-pa-friskfaktorer/

Vi har fått ett uppdrag från regeringen som handlar om att sammanställa faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser. Varför har vi fått detta uppdrag?

Stäng meny