Handläggarnas ärenden har brister

En debatt pågår i GP kring bristerna som systemet ej åtgärar

De problem en sjuk person möter i sina kontakter med Försäkringskassan har alltså inget med vare sig socialförsäkringslagen eller förvaltningslagen, lagen som reglerar hur beslut kan överklagas, att göra. Problemen härrör i första hand från bristande utfört arbete på Försäkringskassan.

Debatt i GP

https://www.gp.se/debatt/t%C3%A4nk-om-det-fungerade-som-det-ska-1.14226968

Stäng meny