Hårdhänt undersköterska borde inte avskedas

Dom från Arbetsdomstolen 2019 nr 33. En undersköterska på ett äldreboende har använt ett olämpligt språkbruk samt betett sig bryskt och klandervärt vid ett tillfälle när hon skulle hjälpa en brukare. Arbetsdomstolen har ansett att det varken funnits laga skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning. Länk till domen:
http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2019/33-19.pdf

Stäng meny