Hel sjukpenning trots fibromyalgi

I kammarrätten anför Försäkringskassan att kvinnan betrotts med vårdnaden om två minderåriga barn, varav ett med särskilda behov. Enligt Försäkringskassan ska detta beaktas vid bedömningen av rätt till ersättning från sjukförsäkringen på så sätt att det kan ses som en förmåga som skulle kunna tas tillvara i ett förvärvsarbete.

http://www.dagensjuridik.se/2019/04/kvinna-med-fibromyalgi-vinner-i-kammarratten-far-hel-sjukpenning-trots-resurskravande-barn

Stäng meny