Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK | FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT
Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK
FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT

Hjärntrött? En förening för dig – NEURO

Rådgivning och hjälp i juridiska ärenden med koppling till LSS, sjukpenning, sjukersättning och liknande – är en av medlemsförmånerna för dig som är medlem i Neuro. Men tänk på att det fungerar lite som med en försäkring – du måste vara medlem innan ärendet eller processen påbörjats för att få del av denna värdefulla förmån.

https://neuro.se/artiklar/om-neuro/svaart-foer-hjaerntroett-hos-foersaekringskassan/?fbclid=IwAR305NbwldD1JJVjQb7eHE92YpfEKU9oQ9_Wr2YzEWCRHvpxcoppQRajzcY

Invaliditetsgrad

Vägledning från Svensk Försäkring gällande fastställande av medicinsk invaliditet https://www.svenskforsakring.se/vagledningar/personskador/medicinska-tabellverk/

Folkets ombud

Ett juridiskt ombud som är helt oberoende och fristående från försäkringsbolag. De

EKMR

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna