Juridikprofessor uttalar sig om hamnavtalen

– Att arbetsgivarna centralt har en policy att de inte har för avsikt att sluta avtal med Hamnarbetarförbundet är en sak. Men vi får se hur länge de lokala hamnarna rättar sig efter det. Att förhandla med två fack tar mer tid, med tjafs och fördröjningar. Hamnverksamhet handlar trots allt om att skeppa ut och in varor så fort som möjligt, säger Örjan Edström.

I många hamnar finns bägge facken representerade och organiserar arbets­tagare på samma uppgifter. Arbets­givaren måste då förhandla med bägge organisationerna inför viktigare beslut om det inte rör sig om en enstaka medlem i det ena förbundet.

https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/juridikprofessor-andrahandsavtal-bara-ett-pahitt-6955913

Stäng meny