Kammarrätten ger intagen rätt mot Kriminalvården

Kammarrätten konstaterar att Kriminalvården inte ens påstått att mannens drygt 15 månader långa innehav av boken har påverkat honom eller andra intagna på ett sätt som äventyrat ordningen eller säkerheten på anstalten. De synpunkter på denna koranöversättning som Kriminalvården åberopat ger inte stöd för att hans fortsatta innehav av den kan leda till sådana olägenheter som avses i fängelselagen. Överklagandet bifalls därför.

Stäng meny