Klevrings Juridik

Fin hemsida med mycket bra och givande information. Klart läsvärt. Intressant om hur myndigheter kan få svårt att motivera sina beslut om man ber om en begriplig motivation från deras sida, bra poäng.

“Min uppfattning är att det är vanligt förekommande att myndigheter gör det enkelt för sig vid sin motivering av ansökningar som avslås. Det är därför viktigt att den enskilde kräver en tydlig motivering som man förstår. Eftersom om myndigheten måste göra en ordentlig motivering blir det svårare för myndigheten att avslå en ansökan. Vidare blir det enklare för den enskilde att hitta brister i myndighetens uppfattning. “

http://klevringsjuridik.se/kritik-fran-jo-mot-fardtjansten-i-goteborgs-stad/#comment-5

Stäng meny