Kollektivavtalets tillkomst och status

Kollektivavtalets tillkomst och status – Om avsaknaden av författningsreglerad minimilön

I Sverige finns ingen författningsreglerad minimilön eller möjlighet att göra kollektivavtal allmängiltiga. Istället är det arbetsmarknadens parter som tillsammans förhandlar fram kollektivavtalets innehåll om löner och andra anställningsvillkor. Den svenska arbetsrätten har en tradition av långtgående fackligt inflytande och avsaknad av statlig inblandning. Staten har uttryckt att författningsreglerad minimilön skulle innebära ett för stort intrång i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Kollektivavtalet som regleringsinstrument på arbetsmarknaden är djupt rotat och för att ta reda på varför det inte finns lagreglerad minimilön måste historien ge svar.

http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8941517

Stäng meny