Oskari Ensio Lundahl

Som person har jag har ett genuint intresse och passion för arbets- och socialrätt. Dessutom har jag en stor drivkraft och vill fortsätta utveckla de kompetenser jag redan har.  Jag har hög arbetsmoral och har en fallenhet för att se kopplingar och en god förmåga att samordna. Min tid inom skolvärlden och på en statlig myndighet har gett mig färdigheter som jag har nytta av dagligen. De förmågor jag utvecklat är att samla in, bedöma och sammanställa information effektivt, parallellt med övriga administrativa åligganden.

Dessutom hanterar jag det svenska språket väl. Ett klart plus när man kommunicerar med myndigheter då ett välskrivet utlåtande kan vara avgörande för att få bifall i ett ärende. Att ett beslut eller en överklagan är välskriven är en klar förutsättning  för att hålla i de granskande instanserna. Andra egenskaper jag förädlat är att kunna samarbeta och jag ser mig själv som en omtyckt kollega som få människor har något ont att säga om. Jag är inte den som lätt hamnar i konflikter med människor och har snarare intagit en mer medlande position i de slitningar som ibland kan uppstå inom ett arbetslag. 

Genom mitt arbete på en statlig myndighet har jag utvecklat mitt professionella bemötande då jag dagligen tagit emot, hjälpt och stöttat människor i nöd. Där har jag lärt mig att etablera en tydlighet i min kommunikation för att undvika missförstånd, samtidigt som jag ger både ett vänligt och professionellt intryck. Eftersom jag finner förvaltningsjuridik som särskilt intressant fortbildar jag mig särskilt inom det området just nu. Förutom en god juridisk bas får jag en djupdykning inom förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt. 

Stäng meny