Läkare kritiserar försäkringskassans handläggare

En grupp allmänläkare kritiserar sjukförsäkringen och Försäkringskassans handläggare på SvD Debatt 10/7 och påstår att Försäkringskassan saboterar för läkare och föreslår därför ett nytt system, där primärvårdsläkarna får makten och ansvaret för att godkänna sjukskrivningar men som sedan befrias från den börda som den fortsatta sjukskrivningen och undersökning och bedömning av sjukdomstillståndet innebär. Enligt skribenterna är det obegripligt hur ett system växt fram där medicinskt outbildade handläggare på Försäkringskassan ska bedöma medicinska argument och ta medicinska beslut.

https://www.svd.se/sjukdom-ger-inte-ratt-till-sjukpenning?fbclid=IwAR1j0CyWyYBuMCgNh8v4SM1bX_-impT_o61Ycy35PiyAX3eEpdTAWivg7dc

Stäng meny