Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK | FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT
Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK
FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT

Läkare kritiserar försäkringskassans handläggare

En grupp allmänläkare kritiserar sjukförsäkringen och Försäkringskassans handläggare på SvD Debatt 10/7 och påstår att Försäkringskassan saboterar för läkare och föreslår därför ett nytt system, där primärvårdsläkarna får makten och ansvaret för att godkänna sjukskrivningar men som sedan befrias från den börda som den fortsatta sjukskrivningen och undersökning och bedömning av sjukdomstillståndet innebär. Enligt skribenterna är det obegripligt hur ett system växt fram där medicinskt outbildade handläggare på Försäkringskassan ska bedöma medicinska argument och ta medicinska beslut.

https://www.svd.se/sjukdom-ger-inte-ratt-till-sjukpenning?fbclid=IwAR1j0CyWyYBuMCgNh8v4SM1bX_-impT_o61Ycy35PiyAX3eEpdTAWivg7dc

Invaliditetsgrad

Vägledning från Svensk Försäkring gällande fastställande av medicinsk invaliditet https://www.svenskforsakring.se/vagledningar/personskador/medicinska-tabellverk/

Folkets ombud

Ett juridiskt ombud som är helt oberoende och fristående från försäkringsbolag. De

EKMR

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna