Läkare orkar inte med vårdcentralens hets

Nu har jag avslutat min anställning som fast läkare på en vårdcentral. De senaste två åren har min arbetsbörda blivit orimlig. Därför kan jag inte arbeta kvar. I Läkartidningen stod nyss att specialister i allmänmedicin är de som dominerar när läkare drabbas av utmattningssyndrom. Det ska mycket till innan läkare drabbas av utmattningssyndrom. Vi är dokumenterat uthålliga och högpresterande. Men det finns en gräns för alla. När enorm arbetsbörda, i kombination med mycket små möjligheter att påverka sin arbetssituation samverkar kan man få detta oönskade resultat.

https://www.sydsvenskan.se/2018-06-25/nu-orkar-jag-inte-langre-arbeta-kvar-som-lakare-pa-vardcentralen?utm_source=fb&utm_term=1f57efc6-f08e-579d-b491-eeaa83b0be0c&utm_medium=list-bottom&utm_campaign=ushares&fbclid=IwAR0V3GrCLETnjnXix-QTcGK_PKCI09jbIBKJnhcrun81OHNHXaA0iY89h2A

Stäng meny