Muthärva på Försäkringskassan

Sedan tidigare utreds två anställda, varav en chef, vid Försäkringskassans IT-avdelning för att ha brustit i efterlevnaden av Försäkringskassans riktlinjer om mutor. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/mutharva-pa-forsakringskassan-i-sundsvall-vaxer

Stäng meny