Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK | FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT
Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK
FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT

Om sekretessprövning

En tydlig utveckling under de senaste åren är att anbudsgivare och andra i allt större utsträckning begär att få ta del av anbud och andra handlingar i offentliga upphandlingar. Det främsta skälet är för att kunna kontrollera att upphandlingen, och framför allt prövningen av anbud i upphandlingen, genomförts på det sätt som angivits i upphandlingsdokumentet och i enlighet med gällande regler. Samtidigt är det inte ovanligt att upphandlande myndigheter generellt har bristande kunskap om och är dåligt förberedda för hur en sådan begäran ska hanteras.

https://www.nj.se/nyheter/sekretessprovning-offentlig-upphandling

Invaliditetsgrad

Vägledning från Svensk Försäkring gällande fastställande av medicinsk invaliditet https://www.svenskforsakring.se/vagledningar/personskador/medicinska-tabellverk/

Folkets ombud

Ett juridiskt ombud som är helt oberoende och fristående från försäkringsbolag. De

EKMR

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna