Ompröva i Förvaltningsrätten

När Försäkringskassan får in ärendet skickar Försäkringskassan efter någon vecka ut ett brev om att handläggningstiden kan ta ”10-12 veckor. Beslut kan komma att fattas tidigare”. Det står inget i brevet att beslut i ärendet kan fattas senare, men det är det som händer. När Försäkringskassan kontaktas efter 12 veckor för att svara på vad som hänt, har ärendet inte fått någon handläggare och efter ytterligare en vecka har inget hänt. Det innebär att efter 13 veckor har Försäkringskassan inte ens tagit ställning till om man ska skicka ärendet för prövning.

https://www.gp.se/debatt/t%C3%A4nk-om-det-fungerade-som-det-ska-1.14226968

Stäng meny