Pastorat med arbetsmiljöproblem

Skyddsombuden ber om hjälp av Arbetsmiljöverket för att komma till rätta med de interna konflikterna. Även Previa har kopplats in och konstaterar:

Vid Previas arbetsmiljökartläggning framkom också att det “föreligger hög risk för att kränkande särbehandling sker och skall komma att uppstå” och kommenterade att ”detta bör hanteras omgående”.

https://www.vk.se/2019-08-15/fortsatta-arbetsmiljoproblem-inom-pastoratet

Stäng meny