Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK | FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT
Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK
FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT

Professor Ruth Mannelqvist

Intressant, läsvärt om sjukförsäkringssystemet i Sverige idag. Kraven på intyg, papper och dokumentation suger musten ur en som försöker komma på fötter igen. Istället för att få tillfriskna och gå till baks till arbetet så ska man skicka intyg till Försäkringskassan. Hoppas Professor Mannelqvist fortsätter producera material

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-160684

Invaliditetsgrad

Vägledning från Svensk Försäkring gällande fastställande av medicinsk invaliditet https://www.svenskforsakring.se/vagledningar/personskador/medicinska-tabellverk/

Folkets ombud

Ett juridiskt ombud som är helt oberoende och fristående från försäkringsbolag. De

EKMR

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna