Provanställning & visstid

Huvudregeln i lagen om anställ­ningsskydd (Las) är att anställningsavtal gäller tills vidare. Arbets­givaren får avsluta en sådan anställning bara om det finns saklig grund. Arbetsbrist är alltid saklig grund, förutsatt att det saknas möjlighet att erbjuda den vars arbete försvinner omplacering till någon ledig befattning. Saklig grund kan också finnas av personliga skäl, till exempel om den anställde har misskött sig på ett allvarligt sätt och fått chans att bättra sig men inte gjort det.

https://www.lag-avtal.se/fraga-experten/kan-provanstallning-och-visstid-kombineras-6959500?source=carma&utm_custom[cm]=362432695,33270&=

Stäng meny