Rätten till biträde

Mycket bra artikel om kostnader för biträde i förvaltningsmål:

I praktiken medför dessa skillnader att enskilda vanligtvis anlitar biträde i tvistemål och brottmål men processar ensamma i förvaltningsmål. Med tanke på att partsställningen inför förvaltningsdomstol per definition är obalanserad är detta problematiskt.

Det är inte en överdrift att tala om en ”Davids kamp mot Goliat” när människor som exempelvis har funktionsnedsättningar tvingas föra sin egen talan mot de kvalificerade jurister som bemannar Försäkringskassans processjuridiska avdelning. Föga förvånande tenderar också utgången att bli den omvända – till skillnad från David förlorar enskilda oftast tvister mot det allmänna.

http://www.dagensjuridik.se/2017/11/david-mot-goliat-i-forvaltningsdomstolarna-medborgarna-maste-fa-ratt-till-advokat-aven-dar?fbclid=IwAR20ly66oyJWmzvMdvJSDKQvTTcNn_XsjwCrPGbEuFmcgjkXLwCB62p07Ac

Stäng meny