Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK | FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT
Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK
FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT

Rättighetsprojektet

Syftet med rättighetsprojektet är att öka medlemmarnas kunskap om sin rätt till stödinsatser i form av ledsagning enligt LSS från sin hemkommun. För att ge hjälp till självhjälp med ansökan om LSS-ledsagning, kommer ideella rättighetsstödjare att engageras. Rättighetsstödjarna och distriktsombudsmän att utbildas i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS-lagen) med inriktning på insatsen ledsagarservice och bakomliggande rättsprinciper. 

https://www.srf.nu/det-har-gor-vi/rattighetsprojektet/om-projektet/

Inlägget innehåller utdrag ur JO:s nyutkomna ämbetsberättelse för 2018/19. För en beskrivning av bakgrunden, läs gärna det tidigare blogginlägget om att Ändringar av LSS- och SOL-beslut måste motiveras
JO:s ämbetsberättelse finns att ladda ner i dess helhet eller enstaka kapitel på www.jo.se

I ämbetsberättelsens kapitel om LSS återger JO två beslut där kommunerna helt enkelt har ändrat gynnande förvaltningsbeslut rörande assistans till den enskildes nackdel i strid mot all förvaltningsrättslig praxis. I det första beslutet som adresserar Töreboda kommun skriver JO bland annat följande under rubriken Beslutet i korthet;

https://www.srf.nu/det-har-gor-vi/rattighetsprojektet/projektblogg/2018/heja-jo/

Invaliditetsgrad

Vägledning från Svensk Försäkring gällande fastställande av medicinsk invaliditet https://www.svenskforsakring.se/vagledningar/personskador/medicinska-tabellverk/

Folkets ombud

Ett juridiskt ombud som är helt oberoende och fristående från försäkringsbolag. De

EKMR

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna